Warehouse  

Gazy techniczne - dużo więcej niż gorące powietrze

W dziedzinie gazów technicznych mamy bardzo duże doświadczenie, i to już od ponad dziesięciu lat. Od chwili przejęcia firmy TEGAS – Technischer Gasvertrieb z Celle w 2000 roku dostarczamy praktycznie wszystkie rodzaje gazów technicznych oraz całe know-how w tym zakresie.

 

Jeden z głównych obszarów tworzą rzecz jasna wszystkie gazy techniczne związane z techniką spawania: acetylen, tlen, CO2 oraz gazy ochronne: argon, hel i gaz formujący (mieszanina azotu i wodoru). A gdy zechcą Państwo kiedyś wzbić się w górę, pomożemy Państwu, dostarczając hel jako gaz balonowy. Oczywiście otrzymają Państwo także u nas metan, azot, wodór i przeróżne mieszaniny gazów. Do celowego usuwania pyłu dostarczamy ponadto sprężone powietrze.

 

Specjalnie w dziedzinie techniki medycznej oferujemy gabinetom lekarskim, laboratoriom i szpitalom gazy obróbkowe, takie jak tlen, tlenek diazotu lub hel medyczny i gazy do utrzymania czystości pomieszczeń. Oczywiście nasze gazy techniczne produkowane są w jałowej atmosferze i podlegają surowej kontroli.

 

Ponadto oferujemy Państwu gazy techniczne, używane podczas wypoczynku oraz transportu: butan, propan lub ich mieszaniny, stosowane w urządzeniach kempingowych oraz w wózkach widłowych. Bądź co bądź w całych Niemczech w użyciu jest około 150000 wózków widłowych z napędem na gaz ciekły. Charakteryzują się one szczególnie niską emisją substancji szkodliwych oraz nadają się do pracy w zamkniętych pomieszczeniach.

  

Generalnie dostarczamy wszystkie gazy techniczne jako gaz butlowy w zbiornikach różnej wielkości. Nasi dostawcy gazów należą do dużych i uznanych producentów gazów (Linde AG, Widmann-Gase, TGF, Progas), którzy są gwarancją wysokiej jakości i bezpieczeństwa dostaw.  

 

  

Współpracując z nami dodają Państwo gazu!